News & History

Program Kesedaran Keselamatan Dan Kebersihan Sungai anjuran Lembaga Sungai-Sungai Sarawak.
Posted on : 03 Nov 2022  Source of News: NREB
 

Ahad - 30 Oktober 2022, NREB terlibat memberi ceramah pendidikan melalui Program Kesedaran Keselamatan dan Kebersihan Sungai Kampung Serikin, Kampung Duyoh dan Kampung Bogag Bau yang diadakan di Balai Raya Kampung Serikin pada 30 Oktober 2022. Program yang dianjurkan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak (Sungai dan Laut) Yang Berhormat Dato Henry Harry Jinep.

Quick Link