EN  | BM
slide_5cb7ebdddd14a.jpegslide_5c52ae2b0bc1c.jpgslide_59814e78f20d3.jpgslide_5940aa6109b03.jpgslide_58ef8748d5dee.jpg

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian | PDPA

 

Sesuai dipaparkan dengan Mozila Firefox, Google Chrome dan Microsoft Edge.

Hakcipta Terpelihara © 2016 Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak

online visitor Pelawat Di Talian 81
total visitor Jumlah Pelawat 3,418,064
Kemaskini Pada: 27 Mei 2019
Versi 8.2.1
PenafianPenafian

Pembekal kandungan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Maklumat yang terkandung dalam laman web ini disediakan "sebagaimana adanya" "sebagaimana tersedia" tanpa apa-apa jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada yang tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran . Keseluruhan risiko kepada hasil dan prestasi maklumat tersebut ditanggung oleh pengguna.

Dalam apa keadaan pun pembekal kandungan atau syarikat-syarikat yang berkaitan dengannya akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan sekalipun (termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara yang menyebabkan kehilangan keuntungan, data, hasil atau gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, atau keputusan penggunaan maklumat dalam laman Web ini atau mana-mana laman yang dipautkan kepadanya, atau berkaitan dengan atau oleh sebab operasi, peruntukan atau penggunaan laman web ini. Tanpa mengehadkan yang disebut, pembekal kandungan atau syarikat-syarikat yang berkaitan dengannya tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kerosakan khas, langsung, tidak langsung, sampingan atau berbangkit yang boleh dihasilkan dari penggunaan laman web ini sama ada yang timbul di bawah kontrak, kecuaian, tort, atau mana-mana undang-undang atau kausa tindakan.

Semua kandungan dan maklumat di laman web ini boleh diubah atau dikemaskinikan tanpa notis. Pembekal kandungan boleh juga membuat perubahan atau penambahbaikan tanpa notis.

i. Luar Pautan Laman Web
Laman web ini tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau maklumat amalan pengumpulan di tapak luaran menghubungkan ke laman web ini atau laman web luar laman web ini yang dipaut. Pautan ke laman web lain bukan merupakan sokongan laman web ini daripada laman-laman atau kandungan mereka, pemilik, atau poster.

ii. Produk atau Perkhidmatan Rujukan
Rujukan dalam laman ini kepada mana-mana tertentu produk, proses atau perkhidmatan komersial atau bukan komersial dengan nama dagangan, tanda dagangan, pengeluar atau sebaliknya tidak merupakan atau menandakan satu sokongan atau kecenderungan oleh laman web ini.

iii. Had Tanggungjawab
Pemilik laman web ini atau mana-mana anak syarikat atau gabungan entiti, ejen, pekerja, atau subkontraktor akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, khas, sampingan, berbangkit, punitif, atau exemplary, termasuk kehilangan keuntungan (walaupun dinasihatkan kemungkinan) yang timbul dalam apa jua cara daripada maklumat yang terkandung di dalam laman web ini atau mana-mana maklumat yang dihantar melalui laman web ini. Pemilik tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin disebabkan kepada mana-mana peralatan dan perisian lain kerana apa-apa virus, kecacatan atau kerosakan yang berkaitan dengan akses atau penggunaan laman web ini. Dengan menghantar maklumat melalui laman web ini, anda menerima risiko bahawa maklumat yang anda hantar kepada kami dan apa-apa maklumat yang kami hantar kepada anda, boleh dipintas oleh pihak ketiga.

iv. E-mel
Mesej yang anda hantar kepada kami melalui e-mel mungkin tidak selamat. Kami mengesyorkan bahawa anda tidak menghantar apa-apa maklumat sulit kepada kami melalui e-mel. Jika anda memilih untuk menghantar apa-apa maklumat sulit kepada kami melalui e-mel, anda menerima risiko bahawa maklumat ini mungkin akan dipintas oleh pihak ketiga.

v. Pengguna
Laman Web ini sesuai untuk melayari dengan menggunakan perisian Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari, atau mana-mana tahap lain pelayar perisian atau lebih baik. Jika anda menggunakan lebih tua perisian pelayar web, beberapa antara muka tidak boleh berfungsi dengan sempurna. Pelayar web mestilah menyokong JavaScript, Cascading Style Sheet, warna, format teks dan fungsi-fungsi asas yang lain. Resolusi 1024 x 768 piksel digalakkan untuk digunakan.