EN  | BM

Pengumuman

Visi, Misi & Polisi KualitiVisi, Misi & Polisi Kualiti

Visi

"Bersih, Hijau dan Sihat Sarawak"

Misi

"Kami berusaha untuk membangunkan masyarakat yang menyokong penjagaan alam sekitar untuk mencapai bersih, hijau dan sihat untuk negeri Sarawak"

Polisi kualiti

"Untuk terus meningkatkan keberkesanan dan kecekapan pelaksanaan sistem kualiti NREB, untuk berkomunikasi dasar kepada semua kakitangan NREB, untuk mematuhi keperluan sistem pengurusan kualiti dan untuk terus memperbaiki dan menyemak semula objektif kualiti dan dasar agar sentiasa bersesuaian."