EN  | BM

Pengumuman

Survei Pelanggan

Pandangan anda adalah sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kami serta agar memenuhi keperluan anda pada bila-bila masa. Pendapat/Pandangan anda adalah SULIT. Terima kasih.

 
*Wajib

*Set Objektif Anda Laporan EIA/EMP/EMR 
Permit Pembakaran Terbuka Terkawal 
Pendaftaran Jurunding Alam Sekitarl 
Pembaharuan Pendaftaran Jurunding Alam Sekitar 
Aduan Awam 
Pembayaran 
Lain-lain 
* jika lain, sila nyatakan
 
Objektif
 
Ciri-ciri
*1. Kualiti Perkhidmatan Sangat Baik 
Baik 
Tidak Memuaskan 
*2. Profesionalisme Kakitangan Sangat Baik 
Baik 
Tidak Memuaskan 
*3. Maklumbalas Sangat Baik 
Baik 
Tidak Memuaskan 
*4. Ketepatan Masa Excellent 
Good 
Unsatisfactory 
*5. Persekitaran Kondusif Sangat Baik 
Baik 
Tidak Memuaskan 
Tidak Berkenaan 
 
Komen/Cadangan
Sila nyatakan komen/cadangan anda
 
Pilihan (jika perlu)
Alamat
 

*

Get a new code